Hjo Stenstorps Järnväg

Edåsa   Visa bilder    


Hållplatsen
Hållplatsen låg där järnvägen korsade vägen mellan Edåsa och Kavlås. Närmare bestämt sydost om korsningen.

Banvaktstuga
På andra sidan vägen låg en banvaktstuga. I dag är allt borta endast en liten skylt på en stolpe vid vägkanten visar var stugan en gång har stått.
Stugan som innehöll ett rum och kök var byggd av kullersten och hade 90 centimeters tjocka väggar. 

Grustag
Strax nordväst om hållplatsen ligger ett grustag där det troligtvis har tagits grus för underhåll av banan. Ett spår gick ned i grustaget från en punkt ett hundratal meter väster om hållplatsen. Rester av spåret, ett par rälslängder, finns kvar.

Edåsa Edå   Hjo-Ss   14,065  6462469,1390581  Hp  Början av 1930-talet  1961 28/5 

Copyright © 2018 Stig Andersson