Hjo Stenstorps Järnväg

Dokument    


- Reglemente för trafilken å Hjo-Stenstorps Järnväg. 14 November 1973. Visa dokumentet
- Hjo-Stenstorps Järnväg. Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926. Visa dokumentet
- Omnibusturlista från och med den 22 maj 1937. Visa dokumentet
- Tidtabell från och med den 9 september 1946. Visa dokumentet
- Gruppkorsband till hushållen angående ny trafikform från 28 maj 1961. (Nedläggning persontrafik järnvägen) Visa dokumentet
- Instruktion för växling på spåret Stenstorp-Hjo. 28/5 1961. (Efter persontrafikens nedläggning.) Visa dokumentet

Dokumenten är i PDF-format. För att kunna läsa dessa fordras att Adobe Reader är installerad på datorn.

Copyright © 2018 Stig Andersson