Hjo Stenstorps Järnväg

A L Djurson    


Kapten Djurson
Kontrollant vid byggandet av banorna mellan Hjo - Stenstorp och Svensbro - Ekedalen var kaptenen i Väg och Vattenbyggnadskåren, och sedermera bankdirektören, Anton Ludvig Djurson. Gift med Betty Maria Hennings.

Ingenjör Diurson
Mer känd i järnvägskretsar är kanske hans son, maskiningenjören och uppfinnaren Axel Rudolf Konrad Diurson. Född 31 mars 1861 i Vallsjö socken i Jönköpings län.

Efter studier i Göteborg och på Tekniska högskolan anställdes Axel Diurson hos Statens Järnvägar i Malmö. år 1908 blev han sin egen och ägnade sig åt uppfinningar.

Diursons mest betydande uppfinning var en bromsregulator för järnvägsvagnar. Regulatorn tillverkades hos det av Diurson år 1916 grundade Svenska AB Bromsregulator, SAB, med fabrik i Lund och senare i Malmö. SAB-regulatorn kom att användas av de flesta järnvägsförvaltningarna i Europa. Bolaget tillverkade även annan järnvägsmateriel, bl.a. lastväxelsanordningar.

Diurson var bolagets verkställande direktör och tekniske chef 1916 - 1922 samt dess styrelseordförande från 1922. Han avled i Malmö 6 januari 1943.

 Åter till: Byggarna

Copyright © 2018 Stig Andersson