Hjo Stenstorps Järnväg

Dala Kvarn   Visa bilder    


Historia
Kvarnen byggdes 1914 på ett område intill Dala järnvägsstation. Att den platsen valdes berodde säkerligen på de goda transportmöjligheterna på järnvägen.

Under den första tiden drevs kvarnen som en andelsförening. Runt 1920 köptes kvarnen av Sven Adolf Axelsson som kom att vara kvarnens ägare under en lång rad av år.

Kvarnen har under årens lopp byggts till ett antal gånger. De tidigare tillbyggnaderna skedde åren 1921, 1923 och 1943. Under senare år har kvarnen byggts om för produktion av djurfoder.

Ursprungligen drevs kvarnen av en tändkulemotor placerad i ett litet utbygge på södra sidan av kvarnbyggnaden. Av drivkraften benämndes då kvarnen Dala Motorkvarn. När kvarnen elektrifierades, troligen i samband med någon av ombyggnaderna 1921 eller 1923, bytte den namn till Dala Elektriska Valskvarn.

Valskvarn
Kvarnen var, som namnet antyder, en valskvarn. I boken "Svensk Bebyggelse", tryckt 1955, finns det för Dala Valskvarn upptaget:  5 valsstolar, 3 par stenar, siktmaskineri, torkanläggning, renseri och silo. Antalet anställda uppges till 5.

Valssliperi
Intill kvarnen låg ett valssliperi, sannolikt uppfört på 1930-talet. Där renoverades och slipades slitna kvarnvalsar under somrarna. Då inte bara till Dala kvarn utan till många andra kvarnar i trakten. Arbetet utfördes av Primoverkstäder i Mjölby. Byggnaden finns ännu kvar.

Förändringar
Malningsrättigheterna såldes på 1960-talet till Kungsörnen men kvarnen är fortfarande privatägd.

Grynkorv
Som kuriosa kan nämnas att det i kvarnen tillverkades korngryn ända fram till 1983. Korngryn används bland annat till grynkorv, västgötakorv, vilket tidigare tillverkades av lokala charkuterister på många håll i länet. än i dag finns det några lokala grynkorvstillverkare kvar.

Djurfoder
På 1960-talet utökades sortimentet med ett foderprogram för husdjur. år 1982 startades tillverkning av hundfoder.

I dag
Sedan början av 1990-talet har Dala Foder, som företaget nu heter, specialiserat sig på tillverkning av hundfoder och är i dag en av Sveriges största tillverkare.
 

Dala Kvarn
Koordinater 6462621,1381611 
Anlagd 1914 
Nedlagd I bruk 

Copyright © 2018 Stig Andersson