Hjo Stenstorps Järnväg

Dala   Visa bilder    


Stationshuset
Huset beläget norr om banan, finns kvar och används i dag som bostadshus. Stationshuset ombyggdes 1950 och såldes 1968.
Godsmagasinet på södra sidan om banan, finns också kvar men är flyttat ett tjugotal meter söderut.
På 1877-1882 års kartor är endast stationsbyggnaderna markerade vilket tyder på att det inte fanns någon annan bebyggelse på platsen när stationen anlades.

Poststation
Järnvägsstationen fungerade även som poststation från den 1/2 1874 till 27/5 1961.

Telegrafstation
Dala station inrymde även telefonväxeln fram till år 1920.

Spår till kalkbruket ock kvarnen
Från Dala utgick spår till Stenåsens kalkbruk och till Dala kvarn.

Dala Dala   Hjo-Ss 174,7  4,611  6462566,1381357  Stn Klass I  1873 12/11  1967 1/9 
 
1874 - 1880  Bergström  Frans Oskar  
1881 - 1884  Wedberg  Anders  
1884 - 1885  Sjöholm  Johan Alfred  
1886 - 1903  Karlsson  Carl August  
1903 - 1921  Hjerpe  Erik Gustav  
1921 - 1938  Fredriksson  Alfred Gideon  
1939 - 1940  Edlund  Svea Margit  
1941 - 1943  Johansson  Ester Maria  
1944 - 1961  Bender  Thyra Valborg Elisabeth Trafikplatsföreståndare  
Bilder på stationsföreståndarna

Copyright © 2018 Stig Andersson