Hjo Stenstorps Järnväg

Byggarna    


Banan Hjo-Stenstorp
Bygget utfördes av järnvägsbyggaren Anders Theodor Wallenius som hade gett kostnadsförslag på banbyggandet samt på fem stationshus.

Kontrollant var kaptenen Anton Ludvig Djurson vid Kungl. Väg- och Vattenbyggnadskåren.

Kostnaden för hela anläggningen beräknades till  575.000:- inklusive lok, vagnar mm. När bygget var klart konstaterades att det kostat 570.675:-

Wallenius och Djurson var samtidigt med HSJ också angagerade i byggandet av järnvägen mellan Mariestad och Moholm, dvs MMJ.

Banan Svensbro-Ekedalen
Bygget skedde i egen regi under ledning av trafikchefen A.W. Frick.  Kontrollant var även här kaptenen A. L. Djurson.

Banan Ekedalen-Tidaholm
Entreprenör var kaptenen J. W. Kullberg, vid Kungl. Väg- och Vattenbyggnadskåren. Tidigare delaktig vid byggandet av LSSJ åren 1873-1874.

Kostnaden för hela sträckan mellan Svensbro och Tidaholm kom att sluta på 210.000:-


Copyright © 2018 Stig Andersson