Hjo Stenstorps Järnväg

Broar    


Stenstorpsån Stenstorp Hjo-Ss 0,5    12,5  6462951,1377813  6459817,425085 
Kalvadiket Bredegården Hjo-Ss 3,2    2,8  6461961,1379998   
Ösan Vreten Vreten Hjo-Ss 13,0    23,7  6462536,1389388   
Fridenebäcken Fridene Hjo-Ss 18,9    3,6  6462711,1395393   
Tidan Blikstorp Hjo-Ss 20,9    25,4  6463106,1397343   
Yan Korsberga Hjo-Ss 23,6    8,1  6464996,1399283   
Lillån Korsberga Hjo-Ss 26,0    6,3  6466361,1401258   
Ebbetorpsbäcken Mofalla Hjo-Ss 31,6    2,8  6468311,1406238   
Hultabäcken Mofalla Hjo-Ss 32,2    2,9  6468291,1406858   
Granviksbäcken Grebban Hjo-Ss 34,0    2,5  6466976,1408073   
Svartabäcken Grebban Hjo-Ss 34,6    2,0  6466521,1408323   
Storekullabäcken Ljunghem Svb-Td 11,47    2,3  6462277,1386133   
Trollebobäcken Kavlås Svb-Td 14,27    3,0  6457518,1385828   
Oltorpsbäcken Ekedalen Svb-Td 19,07    4,9  6453712,1385563   
Mellanån Acklinga Svb-Td 19,87    6,5  6453607,1386133   
Ösan Acklinga Acklinga Svb-Td 20,17    13,0  6453499,1386593   
Vamman Tidaholm Svb-Td 24,65      6452121,1390832   

Ss = Stenstorp Svb = Svensbro. Koordinater enligt x,y RT90 och N,E SWEREF 99.

Copyright © 2018 Stig Andersson