Hjo Stenstorps Järnväg

Blikstorps industrier    


Stickspår
Från Blikstorps station utgick stickspår till Tidaverken och till sågen.


Tidaverkens byggnader, som ännu står kvar, uppfördes av C F Rittfeldt. Byggnaderna har bland annat använts som ammunitionsfabrik 1953 - 1966.
 

Stickspår HSJ
Stickspår anlagt 1940-talet ? 
Stickspår nedlagt 1967 
Spårvidd 891 mm 
Längd  
Anslutning Till HSJ vid Blikstorps station 
Trafik HSJ

Copyright © 2018 Stig Andersson