Hjo Stenstorps Järnväg

Blikstorp   Visa bilder    


Samhället
Blikstorp är ännu ett exempel på ett samhälle som har vuxit upp kring järnvägen.

Stationshus
År 1912 byggdes det första riktiga stationshuset invid bron över Tidan. Redan år 1947 hade detta blivit för trångt och ett nytt byggdes.

Det nya stationshuset, som ännu finns kvar, byggdes av sten i funkisstil. Byggare var även denna gång C F Rittfeldt i Blikstorp som hyrde ut huset till HSJ. Huset som såldes 1969 är ett av de få bevarade stationshusen i funkisstil.

Poststation
En poststation inrättades i Blikstorps stationshus den 15/12 1933. Den levde kvar en tid efter att järnvägen hade lagts ned.

Järnbro från 1895
Järnvägsbron är tillverkad av Göteborgs Mekaniska Verkstad 1895 och används i dag som gångbro över Tidan.

Industrispår
Industrispår utgick från Blikstorps station till Tidaverken och till sågen.

Blikstorp Blp   Hjo-Ss 122,7  20,997  6463158,1397462  Hlp / Stn  1873 12/11  1967 1/9 
 
1873 - 1880  Hellberg  Carl Johan Även banvakt  
1880 - 1905  Persson  Gustav Även banvakt  
1905 - ?  Kihlberg  Gustav Även banvakt  
1934 - 1938?  Green  Johan Platsvakt?  
? - 1946  Ringström  Hilmer Platsvakt och banvakt  
1946 - 1950  Fredriksson  Alfred Gideon  
1950 - 1952  Syrén  O V R  
1952 - 1961  Ohlin  Per Gösta  
1961 - 1965  Fredriksson  Margit Linnea Gustava Trafikplatsföreståndare  

Copyright © 2018 Stig Andersson