Hjo Stenstorps Järnväg

Biltrafik   Visa bilder    


Hjo Stenstorps Järnvägs Biltrafik AB
Bolaget bildades år 1935. Stiftare var godsägare Ernst Lundell, Torestorp Vreten, disponent Valdemar Lindahl, Tidaholm, greve Gustav Posse, Dala och direktör Helmer Sjöstedt, Hjo. Antalet aktier var 5.000 och värdet 100:- per aktie.

Västergötlands Biltrafikaktiebolag
Redan 1928 hade Västergötlands Biltrafikaktiebolag bildats. Flera av stiftarna var knutna till HSJ.
Stiftare var Direktör Helmer Sjöstedt, Hjo, greve Gustav Posse, Dala, disponent Gunnar Mellgren, Tidaholm, direktör Matts Bengtzon, Tidaholm, trafikcheferna Gottfrid Holmquist, Hjo och Erik Stenhammar, Tidaholm.

Samgående
Hjo Stenstorps Järnvägs Biltrafik AB gick efter några år upp i Västergötlands Biltrafikaktiebolag som ett dotterbolag.

Jubileum 1943
Bolagen hade vid sitt 15-årsjubileum 8 bussar i trafik. Busslinjernas sammanlagda längd var 218km och antal resande nästan 200 000. Totalt färdades bussarna under året ca 300 000 km.

SJ
Båda bolagen övertogs av SJ vid HSJ,s förstatligande 1948.

Bild: Linjekarta 1940
Linjekarta år 1940

Bild: Aktiebrev


 
 Åter till: Ekonomi

Copyright © 2018 Stig Andersson