Hjo Stenstorps Järnväg

Bildlista    


Acklinga Acklinga hållplats. Sören Johanssons samling
  Acklinga hållplats. Okänd
  Acklinga hållplats. Okänd
Annefors bruk JW-loket. Bo Gyllenberg
  Accumulatorloket. Okänd. FFK,s samlingar
Banarbeten Banarbetare vid Styrshult. Sture Nyholms samlingar
  Banarbetare. Janne Anderssons samlingar
  Banarbetare vid Dala. Okänd
  Banarbetare vid Fridene. Okänd. FFK,s samlingar
  Banarbetare vid Fridene. Jan-Olof Larssons samlingar
  Banarbetare. Janne Anderssons samlingar
  "Banarbetare". (Arrangerad bild?) Janne Anderssons samlingar
  Banarbeten. Jan-Olof Larssons samlingar
  Rivningen 1968. Skarvarna lokaliserades. Jan-Olof Larsson
  Rivningen 1968. Skarvbultarna skars av. Jan-Olof Larsson
  Rivningen 1968. Vagnarna som användes. Jan-Olof Larsson
  Rivningen 1968. Rälsen lastades på. Jan-Olof Larsson
  Rivningen 1968. Matades in i kapmaskinen. Jan-Olof Larsson
  Rivningen 1968. Kapmaskinen kapade. Jan-Olof Larsson
  Rivningen 1968. Den kapade rälsen lastades. Jan-Olof Larsson
  Rivningen 1968. Vagnen med kapmaskinen. Henry Friberg
  Rivningen 1968. Släden som lyfte rälsen. Henry Friberg
  Rivningen 1968. Slädens arbete. Henry Friberg
Banmästare Per Alfred Hall. Okänd. FFK,s samlingar
Banvakter Erik Albert Blank. Lars-Erik Blanks samlingar
  Karl Gustav Karlsson. Okänd
Bevarad materiel Stationsklocka från Korsberga. Stig Andersson
  Stationsklocka från Hjo. Stig Andersson
  Lampa från loket Guldkroken. Stig Andersson
Biltrafik Buss i Korsberga. Gammalt vykort
  Bussar i Korsberga. Göran Tholins fotosamlingar
  Bussar i Skövde. Göran Tholins fotosamlingar
  Busstationen i Skövde. Göran Tholins fotosamlingar
  Stationen i Tidaholm. Göran Tholins fotosamlingar
  Bussar i Hjo hamn. Göran Tholins fotosamlingar
  Bussgaraget i Tidaholm. Göran Tholins fotosamlingar
  Interiör från bussgaraget i Tidaholm. Göran Tholins fotosamlingar
  Bussar i Dala. Göran Tholins fotosamlingar
  Gengasdrift. Göran Tholins fotosamlingar
  Leveransbild. Göran Tholins fotosamlingar
Blikstorp Dammen vid Blikstorp. Lidwall Tidaholm
  Järnvägsbron i Blikstorp. Gammalt vykort
  Blikstorp i början på 1930-talet. Okänd
  Stationshuset i Blikstorp 1940-tal. Okänd
  Banvaktstugan vid Blikstorp. Gammalt vykort
  Stationsområdet i Blikstorp 1956. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Stationshuset i Blikstorp på 1950-talet. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Stationshuset i Blikstorp 1967. Claes Swendsén
  Stationshuset i Blikstorp 1990-talet. Stig Andersson
  Järnvägsbron i Blikstorp 1967. Claes Swendsén
  Blikstorp station på 1960-talet. Bo Gyllenberg
  Blikstorps gamla stationshus. Bo Gyllenberg
  Blikstorps station 1960. Bo Gyllenberg
  Godståg vid Blikstorp 1960. Bo Gyllenberg
  Lok 5/2 på järnvägsbron i Blikstorp. Gammalt vykort
  Järnvägsbron i Blikstorp 1997. Stig Andersson. Hösten 1997
  Järnvägsbron i Blikstorp 2005. Stig Andersson. Februari 2005.
Blikstorp bvs Blikstorps banvaktstuga. Del av gammalt vykort
  Blikstorps banvakstuga. 1930-talet. Del av gammalt vykort
  Banvaktstugan vid Blikstorp. Gammalt vykort
Blikstorp olycka Olycka vid Blikstorp 1952. Okänd
  Olycka vid Blikstorp 1952. Okänd
Bredegården Väntkiosken vid Bredegårdens hållplats Bo Gyllenberg
  Platsen för hållplatsen Bredegården. Stig Andersson
Bredegårdens kalkbruk Loket N&H 269. Okänd
Dala Godsmagasinet i Dala 1950-talet. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Stationshuset i Dala 1903. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  HSJ 6 på ingående till Dala. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Stationshuset i Dala ca 1910. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Stationspersonal vid Dala ca 1910. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Stationshuset i Dala 1950-talet. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Resande vid Dala 1950-talet. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Banarbetare vid Dala. Okänd
  Dala station 1960. Bo Gyllenberg
  Dala station på 1960-talet. Bo Gyllenberg
  Stationshuset i Dala 1967. Claes Swendsén
  Stationshuset i Dala 1997-98. Stig Andersson vintern 1997-98
  Godsmagasinet i Dala 1997-98. Stig Andersson Vintern 1997-98
  Vägbron vid Dala. Okänd
  Kiosken vid Dala. Stig Andersson 2002
  Kiosken vid Dala 2014. Stig Andersson 2014.
Dala kvarn Dala kvarn. Okänd
Dala stationsföreståndare Anders Wedberg. Okänd
  Carl August Karlsson. Okänd. FFK,s samlingar
  Thyra Valborg Elisabeth Bender. Okänd
Ebbetorpsbäcken Bron över Ebbetorpsbäcken. Stig Andersson
Edåsa Edåsa hållplats på 1950-talet. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Edåsa hållplats sedd mot Hjo. Lennart Karlssons fotosamlingar
  Godståg vid Edåsa på 1960-talet. Bo Gyllenberg
Edåsa bvs Edåsa banvaktstuga 1931. Okänd
Ekedalen Stationshuset i Ekedalen. Gammalt vykort
  Stationshuset i Ekedalen i början på 1900-talet Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Stationshuset i Ekedalen 1910. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Ekedalen. Vykort från Martin Engs samlingar.
  Erik Lorentz på stationshusets trappa. Kjell Henryssons fotosamlingar
  Vid stationshuset. Kjell Henryssons fotosamlingar
  Gösta Blank vid Ekedalen. Lars-Erik Blanks samlingar
  Stationshuset i Ekedalen 2001. Stig Andersson
Ekedalen stationsföreståndare Anders Wedberg. Okänd
  Erik Valdemar Lorentz. Kjell Henryssons fotosamlingar
  Gösta Erik Lennart Blank. Lars-Erik Blanks samlingar
Ekedalens mejeri Mejeriet vid Ekedalen. Gammalt vykort
Fridene Stationen i Fridene 1902. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Fridene station. Okänd
  Fridene station. Okänd. FFK,s samlingar.
  Infarten från öster. Gammalt vykort
  Fridene station. Okänd
  Materiel till Vätternvattenledningen. Bertil Perssons samlingar
  Brevbärarlinjer utgick från Fridene station. Bertil Perssons samlingar
  Fridene station på 1960-talet. Bo Gyllenberg
  Fridene stationshus 1960. Bo Gyllenberg
  Fridene stationshus 1960. Bo Gyllenberg
  Godsmagasinet i Fridene 1960. Bo Gyllenberg
  Fridene station. Okänd. FFK,s samlingar
  Fridene station. Okänd. FFK,s samlingar
  Banarbetare Fridene. Jan-Olof Larssons samlingar
  Resande vid Fridene station. Okänd. FFK,s samlingar
  Fridene station. Okänd. FFK,s samlingar
  Banarbetere vid Fridene. Okänd. FFK,s samlingar
  Fridene station. Okänd. FFK,s samlingar
  Banan vid Fridene. Okänd. FFK,s samlingar
  Stationshuset i Fridene 1967. Claes Swendsén
  Stationshuset i Fridene 2003. Stig Andersson
Fridene stationsföreståndare Anders Wedberg. Okänd
  Per Adolf Hempel P-E Ponténs samlingar
  Carl Olof Ahlander Okänd
  Hanna Linnea Valborg Sandgren. Okänd
Granviksbäcken Bron över Granviksbäcken. Stig Andersson
Grebban Stationshuset 1940-talet. Okänd
  Stationshuset i Grebban på 1950-talet. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  HSJ 17 vid Grebban. Jan-Olof Larssons samlingar
  Motorvagnsstopp vid Grebban. Jan-Olof Larssons samlingar
  Grindarna vid Grebban. Jan-Olof Larssons samlingar
  Rälsbuss vid Grebban. Jan-Olof Larssons samlingar
  SJ:s bildressin vid Grebban. Okänd
  SJ,s tjänstebostad i Grebban. Jan-Olof Larssons samlingar
  Grebban på 1960-talet. Bo Gyllenberg
  Grebbans godsmagasin 2012. Stig Andersson
Grebban stationsföreståndare Elsa Alice Maria Larsson. Okänd
Hjo Stationhuset i Hjo. Gammalt vykort
  Stationshuset i Hjo ca 1920. Okänd
  Stationen i Hjo 1937. Gammalt vykort
  Stationshuset i Hjo 1930-talet. Gammalt vykort
  Stationshuset i Hjo 1950-talet. Lennart Karlssons fotosamlingar
  Stationen i Hjo. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Stationshuset i Hjo. Okänd
  Stationen i Hjo. Gammalt vykort
  Stationsområdet i Hjo 1940-talet. Gammalt vykort
  Hamnen i Hjo med HSJ 9. Gammalt vykort
  Hotell Bellevue. Gammalt vykort
  Gamla Hotell Bellevue. Gammalt vykort
  Hamnen i Hjo 1900. Gammalt vykort
  Vy från hamnbryggan i Hjo. Gammalt vykort
  Hamnen i Hjo. Gammalt vykort
  Hamnen i Hjo. Gammalt vykort
  Hamnspåret i Hjo. Okänd
  Sågen vid Hjo. Okänd
  Spårområdet i Hjo 1920-talet. Gammalt vykort
  Stationsområdet i Hjo. Gammalt vykort
  Hjo godsmagasinet i modell. Stig Andersson
  Hjo godsmagasinet interiör. Okänd
  Bangården i Hjo på 1920-talet. Okänd
  Bolagshuset i Hjo. Okänd
  Vändskivan i Hjo. Jan-Olof Larsson
  Hamnen i Hjo ca 1950. Gammalt vykort
  Hamnbryggan i början på 1950-talet. Del av gammalt vykort
  På väg mot Stenstorp 1957. Karl-Erik Froh
  Hamnspåret i Hjo år 1957. Karl-Erik Froh
  Järnvägskorsningen vid Hjo bangård. Karl-Erik Froh
  Hamnbryggan. Gammalt vykort
  Bangården i Hjo på 1960-talet. Bo Gyllenberg
  Hamnbryggan. Del av gammalt vykort
  Interiör från stationen i Hjo. Hjo hembygdsförenings samliongar
  Hjo station på 1960-talet. Okänd
  Sista godståget från Hjo. Okänd
  Stationshuet i Hjo på 1960-talet. Hjo hembygdsförenings samliongar
  Rivningen av stationshuset i Hjo 1970. Hjo hembygdsförenings samliongar
  Rivningen av stationshuset i Hjo 1970. Hjo hembygdsförenings samliongar
  Rivningen av stationshuset i Hjo 1970. Hjo hembygdsförenings samliongar
  Stationshuset i Hjo. Stig Anderssons samlingar
  Bangården Hjo 1967. Claes Swendsén
  Utfarten 1967. Claes Swendsén
  Loket i Hjo hamn 1997. Stig Andersson
Hjo (Åsen) bvs Banvaktstugan Åsen. Sören Andréns fotosamlingar
  Banvaktstugan Åsen 1967. Claes Swendsén
  Banvaktstugan Åsen 1997. Stig Andersson
  Banvaktstugan Åsen 2001. Stig Andersson
Hjo lokstall Lokstallet i Hjo 1940-talet. Okänd
  Lokstallet i Hjo 1957. Karl-Erik Froh
  Hjo gamla lokstall 1961. Hjo hembygdsförenings samliongar
  Hjo gamla lokstall 1961. Hjo hembygdsförenings samliongar
  Lokstallet i Hjo 1967. Claes Swendsén
  Gamla lokstallarna 1967 Claes Swendsén
  Lokstallet i Hjo 1997-98. Stig Andersson
Hjo olycka Vagn vid Hjo. Jan-Olof Larssons samlingar
Hjo stationsföreståndare Anders Viktor Andersson. Okänd
HSJ 1 HSJ 1 Okänd.
HSJ 100 HSJ 100 Okänd
HSJ 109 Postvagn 109. Interiör. Sven Tideman
  Postvagn 109. Interiör. Sven Tideman
  Postvagn 109. Lennart Karlssons fotosamlingar
  Postvagn 109. Lennart Karlssons fotosamlingar
HSJ 119 Postvagn 119. Lennart Karlssons fotosamlingar
HSJ 201 HSJ 201 Leveransfoto. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  HSJ 201 Interiör. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  HSJ 201
  HSJ 201 i Hjo på 1960-talet. Gammalt vykort
  HSJ 201 i Hjo 1972. Lennart Eriksson
  HSJ 201 i Anten. Stig Andersson
HSJ 268 HSJ 268 i Skara. Stig Andersson
HSJ 280 HSJ 280 i Stenstorp. Kurt Andersson
HSJ 283 Leveransfoto HSJ 283. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
Hultabäcken Bron över Hultabäcken. Stig Andersson
Jubileumet 1893. HSJ 20 år HSJ 20-årsjubileum 1893.
Jubileumet 1943. HSJ 70 år Rälsbuss 1943. Okänd
Kavlås Stationshuset i Kavlås 1920. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Gösta Blank vid Kavlås. Lars-Erik Blanks samlingar
  Sven Inge Albert Blank vid Kavlås. Lars-Erik Blanks samlingar
  Semafor vid Kavlås station. Okänd
  Lykttändning vid Kavlås station Okänd
  Rälsbuss vid Kavlås station. Bertil Johansson
  Resande vid Kavlås på 1950-talet Janne Anderssons samlingar
  Stationshuset i Kavlås 1997. Stig Andersson
  Stationshuset i Kavlås 2000. Stig Andersson
Kavlås bruket Hållplatsen Kavlås bruket. Bertil Johansson
  Kavlås bruket. Bertil Johansson
Kavlås bvs Banvaktstugan vid Kavlås 1997. Stig Andersson
  Banvaktstugan vid Kavlås 2002. Stig Andersson
  Uthus 1999. Stig Andersson
  Trädgården vid banvaktstugan i Kavlås 1999 Stig Andersson
  Banvaktstugan vid Kavlås 2003. Stig Andersson
  Kavlås banvaktstuga i januari 2004. Stig Andersson
  Banvaktstugan vid Kavlås 2014. Stig Andersson 2014.
  Ny Banvaktstugan vid Kavlås 2018. Bjarne Mortensen
Kavlås stationsföreståndare Per Adolf Hempel P-E Ponténs samlingar
  Gustav Algot Green. Okänd
  Gösta Erik Lennart Blank. Lars-Erik Blanks samlingar
  Sven Inge Albert Blank. Lars-Erik Blanks samlingar
  Edit Anna Maria Blank. Lars-Erik Blanks samlingar
Korsberga Stationspersonal 1890-tal. Okänd. FFK,s samlingar
  Stationen i Korsberga ca 1900. Gammalt vykort
  Stationen i Korsberga 1910. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Stationspersonal 1910. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Stationen i Korsberga år 1916. Okänd
  Godsmagasinet. Okänd
  Stationshuset i Korsberga 1934. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Spårområdet Korsberga. Gammalt vykort
  Påstigning ca 1946. Anita Fricks samlingar
  Stationen i Korsberga 1940-tal. Okänd. FFK,s samlingar
  Järnvägskorsningen vid Korsberga. Okänd. FFK,s samlingar
  Lok vid Korsberga station. Okänd
  Stationen i Korsberga 1950-tal. Okänd
  Stationsområdet i Korsberga 1956. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Bomfällning i Korsberga. Okänd
  Bildressin öster om Korsberga. Lennart Karlssons fotosamlingar
  Korsberga stationshus 1960-talet. Gammalt vykort
  Infarten till Korsberga österifrån. Henry Friberg
  Stationsområdet i Korsberga på 1960-talet Bo Gyllenberg
  Sista rälsbussen 1961. Sven Jansson
  Stationen i Korsberga 1967. Claes Swendsén
  Korsberga godsmagasin 1999. Stig Andersson
  Stationshuset i Korsberga 1997. Stig Andersson
  Dasset 1999. Stig Andersson
Korsberga stationsföreståndare Johan Edvard Ahlström. Okänd. FFK,s samlingar
  Carl August Karlsson. Okänd. FFK,s samlingar
  Göran August Carlsson. Okänd. FFK,s samlingar
  Sven Ragnar Grunditz. Okänd. FFK,s samlingar
Korsberga tegelbruk Korsberga tegelbrukt 1940-tal. Gammalt vykort
  Korsberga tegelbruk flygbild. Gammalt vykort
  Motorlok använt vid Korsberga tegelbruk Bo Gyllenberg
  Motorlok använt vid Korsberga tegelbruk Bo Gyllenberg
  Korsberga tegelbruk och lokstallet. Stig Andersson
  Korsberga tegelbruk hösten 2004. Stig Andersson
Korsberga Ö korsningen Östra järnvägskorsningen Korsberga. Okänd. FFK,s samlingar
Lillån Bron över Lillån. Stig Andersson
Ljunghem bvs Banvaktstugan vid Ljunghem 1997. Stig Andersson
  Banvaktstugan vid Ljunghem 2005. Stig Andersson
Lok 1 Lok HSJ nr 1 Carl IX. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Lok HSJ nr 1. Okänd
  Lok HSJ nr 1. Lennart Karlssons fotosamlingar
Lok 2 Lok HSJ nr 2 Alexis Sparre. Okänd
  Lok HSJ nr 2 Alexis Sparre. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Lok HSJ nr 2 Alexis Sparre. Okänd
Lok 3/2 (5/1) Lok HSJ nr 3/2 (5/1). Okänd
  Lok HSJ nr 3/2 (5/1). Okänd
Lok 4 Lok HSJ nr 4 F.U. Von Essen. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
Lok 5/2 Lok HSJ nr 5/2 Guldkroken. Okänd
Lok 6 Lok HSJ nr 6 Gösta Posse. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Lok HSJ nr 6 Gösta Posse. Okänd
  Lok HSJ nr 6 Gösta Posse i Hjo. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Lok HSJ nr 6 Gösta Posse. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.0
Lok 7 Lok HSJ nr 7 Hjo. Okänd
  Lok HSJ nr 7 på linjen. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
Lok 8 Lok HSJ nr 8 Kaflås. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Lok 8. Lennart Karlssons fotosamlingar
  Lok 8 i Hjo en vinter på 1950-talet. Jan-Olof Larssons samlingar
  Lok HSJ nr 8 Kaflås. Okänd
  Lok 8 i Hjo en vinter på 1950-talet. Jan-Olof Larssons samlingar
Lok 9 Lok HSJ nr 9 Wreten. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Lok HSJ 9 Leveransfoto. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
Lok 10 Lok HSJ nr 10. Okänd
  Lok HSJ nr 10 i Hjo. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Lok HSJ nr 10 i snö. Okänd
  Lok HSJ nr 10 vid Svensbro. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Lok HSJ nr 10 vid Svensbro. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Lok HSJ nr 10 vid lokstallarna i Hjo. Okänd
Lok 11 Lok HSJ nr 11. Okänd
  Lok HSJ nr 11 i Hjo. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
Modeller HSJ 109. Göran Tholin
  Hjo godsmagasinet i modell. Stig Andersson
Mofalla Mofalla station omkring år 1900. Gammalt vykort
  Bobecks i Mofalla. Okänd
  Vykort på Mofalla stationshus. Gammalt vykort
  Blåbandsfest vid Mofalla 1930-tal. Karl Johansson
  Mofalla stationshus 1940-tal. Okänd
  Mofalla stationshus 1950-tal. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Mofalla stationshus 1950-tal. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Stationshuset i Mofalla år 1960. Bo Gyllenberg
  Godsmagasinet i Mofalla år 1960. Bo Gyllenberg
  I väntan på sista tåget i Mofalla. Karl Johansson
  Sista tåget vid Mofalla. Karl Johansson
  Mofalla station 1967. Claes Swendsén
  Mofalla stationshus 1992. Stig Eriksson
  Mofalla station 1998. Stig Andersson
Mofalla stationsföreståndare Per Alfred Hall. Okänd. FFK,s samlingar
Motorvagn 15 Motorvagn 15. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
Mullsjödal Platsen 2005. Stig Andersson
Mv 15 HSJ 15 DEVA-vagnen i Stenstorp. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  HSJ 15 DEVA-vagnen. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
Mv 7 Motorvagn 7. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
Ordförande Gustav Mauritz (Gösta) Posse. Okänd
  Reinhold von Essen. Okänd
  Nils Posse. Okänd
  Hjalmar Nobel. Okänd
  Helmer Sjöstedt. Okänd
Orleka Hållplatsen vid Orleka. Jan-Olof Larssons samlingar
  Hållplatsskylten vid Orleka. Okänd
  Platsen för hållplatsen vid Orleka 1997. Stig Andersson
Personer Personal vid Svenbro. Lennart Karlssons fotosamlingar
  Karl Gustav Karlsson. Lennart Karlssons fotosamlingar
  Vem? Var? Janne Anderssons samlingar
  Carl Nyberg Janne Anderssons samlingar
  Personal framför stationshuset i Hjo. Janne Anderssons samlingar
Posten Postiljonkupe från HSJ. Sven Tideman
  Postiljonkupe från HSJ. Interiör. Sven Tideman
Rb 16 HSJ 16. Okänd
Rb 17 HSJ 17 Elvy Westmans samlingar
Rb 20 HSJ 20. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  HSJ 20. Okänd
Rittfeldt C F Rittfeldt. Okänd
  Kvarndammen i Blikstorp. Stig Andersson 2001
Rivningen 1968 Skarvarna lokaliserades. Jan-Olof Larsson
  Skarvbultarna skars av. Jan-Olof Larsson
  Vagnarna som användes. Jan-Olof Larsson
  Rälsen lastades på. Jan-Olof Larsson
  Matades in i kapmaskinen. Jan-Olof Larsson
  Kapmaskinen kapade. Jan-Olof Larsson
  Den kapade rälsen lastades. Jan-Olof Larsson
  Vagnen med kapmaskinen. Henry Friberg
  Släden som lyfte rälsen. Henry Friberg
  Slädens arbete. Henry Friberg
Rumpegården Översvämningen vid Rumpegården 1944. Lars-Erik Blanks samlingar
  Översvämningen vid Rumpegården 1944. Lars-Erik Blanks samlingar
  Översvämningen vid Rumpegården 1944. Lars-Erik Blanks samlingar
  Översvämningen vid Rumpegården 1944. Jan-Olof Larssons samlingar.
  Översvämningen vid Rumpegården 1944. Lars-Erik Blanks samlingar
Sammankomst 1948 Gruppbild från sammankomsten 1948. Lennart Karlssons fotosamlingar
Sista persontåget Sista tåget i Hjo. Lennart Karlssons fotosamlingar
  Sista tåget i Korsberga. Henry Friberg
  Sista tåget i Korsberga. Henry Friberg
  Sista tåget lämnar Korsberga. Henry Friberg
  Sista tåget mot Stenstorp. Sven Jansson
Spårplaner Blikstorp.
  Dala.
  Ekedalen
  Fridene.
  Grebban
  Hjo.
  Kavlås.
  Korsberga.
  Mofalla.
  Svensbro.
  Stenstorp
  Tidaholm
  Vreten.
  Övertorp.
Stenstorp Stationen i Stenstorp omkring 1900. Gammalt vykort
  Hotellet och stationshuset c.a 1905. Gammalt vykort
  Stationshuset i Stenstorp (normalspår). Gammalt vykort
  Stationsområdet i Stenstorp. Gammalt vykort
  Bangården i Stenstorp på 1920-talet. Okänd
  Stationshuset i Stenstorp (normalspår). Gammalt vykort
  Harry Brissman och Johan Adolf Ahlèn i Stenstorp Erik Larssons samlingar
  Stationsområdet i Stenstorp 1930-talet. Gammalt vykort
  Stationsområdet i Stenstorp år 1955. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  HSJ:s överliggningsrum. Okänd
Stenstorp bvs Banvaktstugan vid Stenstorp Hugo Skölds samlingar
Stenstorps lokstall Stationsområdet i Stenstorp. Martin Engs samlingar
Stenstorpsån Bron över Stenstorpsån. Stig Andersson
Stenstorpsån översvämning Översvämningen i Stenstorp 1945. Hugo Skölds samlingar
Stenåsens kalkbruk Loket Sten Sture. Okänd
  Stenåsens kalkbruk. Lennart Karlssons fotosamlingar
Styrshult Styrshults station ca 1901. Anita Fricks samlingar
  Banarbetare vid Styrshult. Sture Nyholms samlingar
  Styrshults station 1911. Okänd
  Dressinhydda vid Styrshult. Claes Swendsén
  Platsen för Styrshult station. Stig Andersson
Styrshult stationsföreståndare Per Alfred Hall. Okänd. FFK,s samlingar
Svartabäcken Svartabäcken. Stig Andersson
Svensbro Järnvägsparken i Svensbro 1900-tal. Gammalt vykort
  Järnvägsparken i Svensbro 1900-tal. Gammalt vykort
  Svensbro i början på 1900-talet. Okänd
  Svensbro 1904. Gammalt vykort
  Svensbro i början på 1900-talet. Gammal vykort
  Svensbro station. Okänd
  Resande vid Svensbro Janne Anderssons samlingar
  Resande vid Svensbro Janne Anderssons samlingar
  Svensbro kafé. Gammalt vykort
  Svensbro på 1940-talet. Okänd
  Svensbro på 1940-talet. Okänd
  Snöröjning i Svensbro. Lennart Karlssons fotosamlingar
  Rälsbuss i Svensbro. Lennert Karlssons fotosamling
  Svensbro på 1950-talet. Lennart Karlssons fotosamlingar
  Svensbro på 1950-talet. Okänd
  Svensbro på 1950-talet. Okänd
  Svensbro på 1950-talet. Okänd
  Personvagn i Svensbro 1960. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Spårområdet i Svensbro på 1960-talet. Bo Gyllenberg
  Vagnsvågen i Svensbro år 1960. Bo Gyllenberg
  Svensbro 1960. Bo Gyllenberg
  Vattenhästen i Svensbro 1960. Bo Gyllenberg
  Vändskvan i Svensbro år 1960. Bo Gyllenberg
  Godsvagnar i Svensbro 1967. Claes Swendsén
  Vändskivan i Svensbro 1967. Claes Swendsén
  1997 i Svensbro. Stig Andersson
Svensbro bvs Svensbro banvaktstuga. Hugo Skölds samlingar
Svensbro stationsföreståndare Carl August Karlsson. Okänd. FFK,s samlingar
  Karl Gustav Karlsson. Okänd
Svensbro vaktstuga Hållplatsen Svensbro vaktstuga. Bertil Johansson
  Platsen 1998. Stig Andersson
Tidaholm Gamla stationshuset på 1880-talet. Okänd
  Gamla stationshuset i Tidaholm 1896. Okänd
  Tidaholm ca 1905. Martin Engs samlingar
  Stationen i Tidaholm 1910. Okänd
  Ny Tidaholms station. 1910. Martin Engs samlingar.
  Stationshuset i Tidaholm. Gammalt vykort
  Stationen i Tidaholm på 1920-talet. Okänd
  Stationshuset i Tidaholm 1925. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Stationshuset i Tidaholm på 1930-talet. Gammalt vykort
  Stationsområdet på 1940-talet. Del av gammalt vykort
  Stationsområdet i Tidaholm. Gammalt vykort
  Sista tåget från Tidaholm. Lennart Karlssons fotosamlingar
  Stationshuset i Tidaholm 1998. Stig Andersson
Tidaholm stationsföreståndare Gustav Algot Green. Okänd
  Hugo Gyllenholm Hugo Gyllenholms samlingar
Tidaholms industrier Tändsticksfabriken och stationsområdet. Gammalt vykort. Martin Engs samlingar
  Tändsticksfabriken område. Gammalt vykort. Martin Engs samlingar
  Tändsticksfabrikens område. Gammalt vykort. Martin Engs samlingar
  Stationshuset och Tändsticksfabriken. Gammalt vykort
Tidaholms lokstall Lokstallet i Tidaholm 2004. Stig Andersson
  Interiör lokstallet i Tidaholm 2004. Stig Andersson
  Resterna av lokstallet i Tidaholm. Stig Andersson
Tidan Järnvägsbron i Blikstorp. Stig Andersson. Februari 2005.
Tidtabeller Tidtabell 1875.
  Tidtabell 1914.
Trafikchefer Anton Werner Frick. Okänd
  Göran Göransson. Okänd
  Anton Gustaf Frick. Okänd
  Gottfrid Holmqvist. Okänd
  Gustav Posse. Okänd
Trollebobäcken Bron över Trollebobäcken. Martin Eng
Vamman Bron över Vamman. Stig Andersson
Verkställande direktörer Gustav Sparre. Okänd
  Fredrik von Essen. Okänd
  Carl Wennberg. Okänd
  Helmer Sjöstedt. Okänd
  Nils Posse. Okänd
  Helmer Sjöstedt. Okänd
  Gustav Posse. Okänd
VGJ 4 VGJ 4 / SJ S5p 3094 i Hjo Stadspark 1972. Lennart Eriksson
  VGJ 4 / SJ S5p 3094 i Hjo Stadspark 1972. Lennart Eriksson
  VGJ 4 / SJ S5p 3094 i Hjo. Okänd
  VGJ 4 / SJ S5p 3094 i Hjo. Okänd
  VGJ 4 / SJ S5p 3094. Stig Andersson
  VGJ 4 / SJ S5p 3094 i Lundsbrunn. Stig Andersson
Vreten Stationen i Vreten ca 1890. Okänd
  Stationen i Vreten ca 1900. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Stationen ca 1905. Gammalt vykort
  Stationen i Vreten ca 1910. Gammalt vykort
  HSJ 9 vid Vreten. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Vretens station på 1960-talet. Bo Gyllenberg
  Vretens stationshus 1960. Bo Gyllenberg
  Godsmagasinet i Vreten 1960. Bo Gyllenberg
  Stationen i Vreten 1967. Claes Swendsén
  Stationen i Vreten 1998. Stig Andersson
Vreten stationsföreståndare Anders Wedberg. Okänd
  Anders Viktor Andersson. Okänd
  Elsa Sofia Persson. Okänd
Vretens egendom Herrgårdsbyggnaden Vreten. Gammalt vykort
  Vretens mejeri 1890. Okänd
  Vretens nya mejeri 1931. Okänd
  Vretens såg 1997. Stig Andersson
  Vretens såg 2005. Stig Andersson
  Gamla banvallen 2001. Stig Andersson
Yan Bron över Yan. Stig Andersson
Ödegårdens kalkbruk Lokstallet vid Ödegården 1910. Okänd
  Övre banan vid Ödegårdens kalkbruk. Okänd
  Undre banan vid Ödegårdens kalkbruk. Okänd
  Lokstallet 2000. Stig Andersson
Ösan Vreten Resterna av bron vid Vreten. Stig Andersson. Februari 2005.
Övertorp bvs Banvaktstugan vid Övertorp. Okänd
Övertorps hållplats Hållplatsen vid Övertorp. Gammalt vykort
Övertorps kalkbruk Loket MV68. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
  Loket MV68. Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.
Övriga bilder och skrifter Aktiebrev HSJ.
  Aktiebrev HSJ biltrafik.
  Logotype 1948.
  Skrivelse Ekedalen - Tidaholm.


Visa lista på nya bilder


FFK = Fridene-Fröjered-Korsberga hembygdsförening.

Ett tack till er alla som har skickat mig eller tipsat mig om gamla HSJ-bilder. Har ni bilder eller upplysningar som berör HSJ är jag mycket tacksam att få ta del av dessa. Min e-postadress finns på startsidan.


Copyright © 2019 Stig Andersson

Antal bilder: 518   (2 nya)