Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Platsen 2005.

Platsen för hållplatsen Mullsjödal / Mullsjöbadet. Läget intill den grunda och badvänliga Mullsjön gjorde att hållplatsen sommartid flitigt användes av bandande. Bilden tagen i februari 2005.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson