Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Mofalla station 1967.

Stationshuset och godsmagasinet i Mofalla 1967.

Foto : Claes Swendsén  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson