Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Mofalla station 1998.

Stationshuset och godsmagasinet i Mofalla 1998.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bev_byggnader

Copyright © 2018 Stig Andersson