Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Blåbandsfest vid Mofalla 1930-tal.

Mofalla Blåbandsförening har möte vid stationshuset i slutet på 1930-talet.

Foto : Karl Johansson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson