Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Järnvägsbron i Blikstorp.

Utfarten från Blikstorp västerut. I förgrunden bron över Tidan. Längst bort på höger sida om järnvägen syns banvaktstugan.

Foto : Gammalt vykort  

 Åter  till: Blikstorp

Copyright © 2019 Stig Andersson