Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Mofalla stationshus 1992.

Mofalla stationshus år 1992. Huset har därefter renoverats och återställts till sitt forna skick.

Foto : Stig Eriksson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson