Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Stationen i Korsberga 1910.

Korsberga station med stationspersonal. Året är ca 1910. Längst bort, till höger om spåret, skymtar en skivsignal. Dvs en föregångare till semaforen. Till vänster syns en del av järnvägsparken.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson