Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Järnvägsbron i Blikstorp 1997.

Järnvägsbron över Tidan 1997.

Foto : Stig Andersson. Hösten 1997  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson