Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Spårområdet Korsberga.

Korsberga station i mitten eller slutet på 1930-talet. Stationshuset skymtar till vänster om spåren. Godsmagasinet, som ännu inte är tillbyggt, ligger snett emot stationshuset på andra sidan spåren. Bortom godsmagasinet syns stickspåret som gick till grustaget vid Korsberga kullar. Hitom stationshuset ligger den dåvarande järnvägsparken. Parken bebyggdes på 1940-talet.

Foto : Gammalt vykort  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson