Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Korsberga godsmagasin 1999.

Godsmagasinet i Korsberga 1999. Sedan dess har en viss renovering skett.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bev_byggnader

Copyright © 2018 Stig Andersson