Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Dasset 1999.

Dasset som uppfördes vid Korsberga järnvägssation på 1950-talet ersatte en tidigare byggnad av liknande utseende. Efter järnvägens nedläggning flyttades dasset till Korsberga bygdegård där det ännu står kvar, tomt och öde. Motsvarande hus kan ses vid exempelvis Vretens och Mofalla stationer.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bev_byggnader

Copyright © 2018 Stig Andersson