Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Hållplatsen Kavlås bruket.

Hållplatsen Kavlås bruket.

Foto : Bertil Johansson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson