Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Banvaktstugan vid Kavlås 2003.

Kavlås banvaktstuga vintern 2003.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson