Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Trädgården vid banvaktstugan i Kavlås 1999

Trädgården vid banvaktstugan i Kavlås

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson