Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Uthus 1999.

Uthus vid Kavlås banvaktstuga.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson