Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Vändskivan i Hjo.

Vändskivan låg söder om stationshuset.

Foto : Jan-Olof Larsson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson