Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Stationsområdet i Hjo 1940-talet.

Stationsområdet i Hjo som det såg ut i slutet på 1940-talet. Stationshuset till höger om mitten. Snett upp till vänster om detta syns godsmagasinet samt lokstallet och verkstadsbyggnaden.

Foto : Gammalt vykort  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson