Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Stationen i Hjo.

Hjo järnvägsstation.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson