Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Stationen i Hjo 1937.

Hjo järnvägsstation år 1937. Flygfotot är taget från öster.

Foto : Gammalt vykort  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson