Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Lokstallet i Hjo 1967.

Hjo lokstallar. Byggnaden till höger, nu riven, var en verkstad. Lokstallarna togs i bruk 1923.

Foto : Claes Swendsén  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson