Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Per Adolf Hempel

Per Adolf Hempel. Stationsföreståndare Kavlås 1889 - 1901.

Foto : P-E Ponténs samlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson