Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Lokstallet i Hjo 1997-98.

Lokstallarna i Hjo vintern 1997-98.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bev_byggnader

Copyright © 2018 Stig Andersson