Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Hamnspåret i Hjo.

Hamnspåret. Till vänster går spåren ner till hamnpiren. Huset rakt fram är hamnkontoret.

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson