Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Hamnen i Hjo.

Hjo hamn med hamnspåren omkring 1900. Badpaviljongen till vänster byggdes 1881 och tillhörde Hjo Vattenkuranstalt. Den revs i början på 1900-talet.

Foto : Gammalt vykort  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson