Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Rivningen 1968. Släden som lyfte rälsen.

Den sista vagnen. Efter vagnen syns "släden" som lyfte rälsen från syllarna.

Foto : Henry Friberg  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson