Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Gamla Hotell Bellevue.

Gamla Hotell Bellevue brann ned hösten 1932. Järnvägsstationen låg till höger utanför bilden. Spåren går ner till hamnen.

Foto : Gammalt vykort  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson