Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Hamnen i Hjo 1900.

Hjo Hamnbrygga med hamnspåren i början på 1900-talet.

Foto : Gammalt vykort  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson