Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Hjo godsmagasinet interiör.

Interiör från godsmagasinet i Hjo

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson