Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Edit Anna Maria Blank.

Edit Anna Maria Blank. Stationsföreståndare i Kavlås 1946 - 1954

Foto : Lars-Erik Blanks samlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson