Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Sven Inge Albert Blank.

Sven Inge Albert Blank. Stationsföreståndare i Kavlås 1943 - 1946

Foto : Lars-Erik Blanks samlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson