Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Erik Albert Blank.

Erik Albert Blank

Foto : Lars-Erik Blanks samlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson