Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Hjo godsmagasinet i modell.

Modell av godsmagasinet i Hjo. Tillverkad av Jan Lund Tibro.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson