Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Sågen vid Hjo.

Sågen vid Hjo på 1890-talet. Hit gick ett spår för virkestransporter.

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson