Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Banvaktstugan Åsen 1997.

Banvaktstuga vid Åsen Nr1 i utkanten av Hjo år 1997. Stugan som ligger strax intill den livligt trafikerade Skövdevägen är kanske det mest framträdande minnesmärket från HSJ-tiden i Hjo.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson