Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Banvaktstugan Åsen 2001.

Banvaktstugan Åsen vid Hjo vintern 2001.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson