Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Bangården i Hjo på 1920-talet.

Bilden är tagen på 1920-talet från perrongen vid stationshuset i Hjo. Till vänster syns en del av godsmagasinet. Borta till höger ligger lokstallarna och i mitten till höger går spåret ner till hamnen.

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson