Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Utfarten 1967.

Spåret ut från Hjo bangård. År 1967.

Foto : Claes Swendsén  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson