Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Infarten till Korsberga österifrån.

Infarten till Korsberga österifrån. 1960-talet.

Foto : Henry Friberg  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson