Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Motorvagn 15.

Motorvagn 15 i Stenstorp.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson